Miễn phí vận chuyển toàn quốc với đơn hàng từ 1,000,000đ

Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Skabella luôn cam kết rằng mọi thông tin liên quan đến khách hàng đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp. Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.skabella.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng (người dùng). Đây là các thông tin cần thiết để Skabella có thể liên hệ xác nhận các đơn hàng, tiến hành giao hàng nhằm bảo đảm quyền lợi tối đa cho khách hàng.


2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp sẽ được sử dụng nhằm mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.skabella.com.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: xác nhận thông tin đơn hàng, xác nhận chuyển sản phẩm cho khách hàng, xác nhận thời gian giao nhận sản phẩm theo thông tin khách hàng, xác nhận địa điểm giao nhận sản phẩm…


3. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Skabella có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên khác như: các dịch vụ tiếp nhận và giao sản phẩm, nhằm gửi sản phẩm đến cho khách hàng trong thời gian sớm nhất theo thông tin đơn hàng.


4. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong hệ thống của Skabella hoặc khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.Trong trường hợp người dùng muốn xóa toàn bộ thông tin về tài khoản, đề nghị người dùng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ở mục 5.


5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH SLK

Trụ sở chính: 79bis Điện Biên Phủ, Phường Da Kao, Quận 1, TPHCM

Hotline: 0906 825 272

Email: info@skabella.com

Nếu người dùng tin rằng Skabella đã cung cấp thông tin của mình cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của người dùng, thì người dùng có quyền khiếu nại đến Skabella theo địa chỉ ở trên. Skabella có nghĩa vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin khách hàng khi xem xét các bằng chứng người dùng cung cấp là có cơ sở.


6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Skabella thực hiện việc này.


7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Skabella sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách hàng cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, các bộ phận tiếp nhận đơn hàng và chuyển đơn hàng đến khách hàng theo thông tin đơn hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Skabella có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Skabella cam kết tuân thủ các quy tắc bảo mật thông tin cho khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.


8. Bảo mật thông tin thanh toán

Hệ thống thu thập thông tin và thanh toán của website www.skabella.com được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp chính thức tại Việt Nam, kết nối với các Ngân hàng nội địa và quốc tế. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của www.skabella.com  bảo đảm tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của đối tác cổng thanh toán.

 Thông tin Thẻ thanh toán của khách hàng không được lưu trên hệ thống của www.skabella.com. Khi đặt hàng và sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán cho đơn hàng mua trên www.skabella.com, Quý khách hàng sẽ nhập thông tin thẻ trên hệ thống của Đối tác cổng thanh toán.

 Khi có các vấn đề phát sinh liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán, khách hàng sẽ liên hệ với Đối tác cổng thanh toán để được giải quyết.